Phòng đào tạo

 • Trần Tuấn Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Công nghệ sinh học
  • Điện thoại:
   0985111590
  • Email:
   trananhnvz@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tham gia đào tạo nghề và quản lý, theo dõi nề nếp học tập của học viên, hồ sơ các lớp dạy nghề mở tại Trung tâm và các xã, thị trấn theo sự phân công của Ban giám đốc.

   - Giúp Tổ trưởng Phòng đào tạo trong công tác quản lý và thực hiện các hoạt động của phòng; điều hành hoạt động của tổ khi được ủy quyền.

   - Nắm bắt thông tin, nhu cầu đào tạo nghề trên địa bàn để tham mưu Ban giám đốc xây dựng kế hoạch đào tạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác dạy nghề phù hợp với từng xã, thị trấn; khảo sát hiệu quả sau đào tạo hàng năm để tư vấn và báo cáo kịp thời.

   - Kiêm nhiệm công tác Bí thư Chi đoàn Thanh niên của Trung tâm.

   - Phối hợp tham gia phong trào thể dục - thể thao, văn nghệ; công tác lao động và các hoạt động khác của Trung tâm.

   - Tham gia đóng góp các quỹ công đoàn, nhân đạo từ thiện theo đúng quy định. Tham gia xây dựng cảnh quan Trung tâm xanh – sạch – đẹp.

   - Tham gia trực hỗ trợ bảo vệ theo sự phân công của Giám đốc.

   - Tham gia một số công tác khác do Giám đốc phân công.

 • Nguyễn Xuân Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán
  • Điện thoại:
   01202192188
  • Email:
   nguyenxuanlykbang@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy môn Toán, phụ trách phòng đào tạo.

   - Phối hợp tuyển sinh, quản lý theo dõi và kiểm tra số lượng, chất lượng đào tạo các lớp tập huấn, liên kết, hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp như: Tin học, ngoại ngữ, mô tô, Ôtô, bồi dưỡng tiếng DTTS Bahnar…

   - Tham gia giảng dạy các lớp GDTX cấp THPT và chủ nhiệm lớp theo sự phân công của Giám đốc.

   - Nắm bắt thông tin, nhu cầu đào tạo nghề, ngoại ngữ, tin học, mô tô, ô tô, bồi dưỡng tiếng Bahnar… trên địa bàn để tham mưu Giám đốc xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện.

   - Quản lý tình hình an ninh trật tự khu nội trú, theo dõi học viên các lớp ở tại khu nội trú của Trung tâm.

    - Phối hợp tham mưu cho Giám đốc về công tác đỡ đầu, kết nghĩa làng khó khăn theo sự phân công của Huyện ủy.

   - Tham gia đóng góp các quỹ công đoàn, nhân đạo từ thiện theo đúng quy định. Tham gia xây dựng cảnh quan Trung tâm xanh – sạch – đẹp.

   - Tham gia trực hỗ trợ bảo vệ theo sự phân công của Giám đốc.

   - Tham gia một số công tác khác do Giám đốc phân công.