Thông tin chi tiết:
Trần Thị Giang Long
Kế toán trưởng Trần Thị Giang Long
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cao đẳng kế toán
Điện thoại 0982999233
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Tham mưu lập dự toán, quyết toán kinh phí hoạt động hàng năm của Trung tâm.

- Giải quyết chính xác, kịp thời việc thu, chi tài chính theo dự toán đã được duyệt. 

- Thanh quyết toán đúng và kịp thời các chế độ chính sách của cán bộ, viên chức; chế độ học bổng, trợ cấp của học viên chính xác, đúng đối tượng (nếu có).

- Mở sổ sách theo dõi thu chi đầy đủ theo pháp lệnh kế toán thống kê, luật ngân sách Nhà nước quy định, đối chiếu quỹ tiền mặt, tạm ứng với thủ quỹ, đối chiếu hạn mức kinh phí (hoặc tiền gửi) với kho bạc, quyết toán quý, năm chính xác, kịp thời. Thường xuyên báo cáo thu, chi tài chính của Trung tâm cho Giám đốc, chấp hành đầy đủ chế độ kế toán, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định.

- Tham mưu Giám đốc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính trong việc trình ký hợp đồng mua sắm tài sản; Liên kết đào tạo mở lớp.

- Tham mưu về kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm … phục vụ hoạt động của Trung tâm. Hàng năm, đề xuất ý kiến tổ chức kiểm kê đánh giá tài sản, báo cáo cụ thể để thanh lý, thay thế bổ sung kịp thời (phương tiện làm việc bị hư hỏng do khách quan).

- Thực hiện các khoản thu – chi –tạm ứng từ các nguồn kinh phí của Trung tâm phải có ý kiến của Giám đốc. Thực hiện công khai tài chính 2 lần/ năm theo qui định chi tiêu nội bộ của đơn vị.

- Phối hợp tham gia phong trào thể dục - thể thao, văn nghệ; công tác lao động và các hoạt động khác của Trung tâm.

- Tham gia đóng góp các quỹ công đoàn, nhân đạo từ thiện theo đúng quy định. Tham gia xây dựng cảnh quan Trung tâm xanh – sạch – đẹp.

- Tham gia một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.