Thông tin chi tiết:
Đỗ Thị Thanh Tâm
Viên chức Đỗ Thị Thanh Tâm
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học Luật
Điện thoại 0979446973
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

- Phụ trách công tác văn thư lưu trữ và thư ký của Trung tâm.

- Quản lý trang hệ thống quản lý văn bản điều hành của đơn vị; theo dõi, cập nhật thông tin có liên quan đến hoạt động của đơn vị đầy đủ và kịp thời từ các trang website của Sở Giáo dục và đào tạo Gia Lai, trang Gmail công vụ và Gmail của Trung tâm.

- Quản lý tốt máy phô tô và sao in tài liệu lưu trữ, tập huấn,bồi dưỡng, dạy nghề đảm bảo thời gian, đúng quy định.

- Tham mưu Giám đốc trong việc kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị; một số hồ sơ, văn bản, nhiệm vụ được phân công. Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an về duy trì đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” .

- Phối hợp tham gia phong trào thể dục - thể thao, văn nghệ; công tác lao động và các hoạt động khác của Trung tâm.

- Tham gia đóng góp các quỹ công đoàn, nhân đạo từ thiện theo đúng quy định. Tham gia xây dựng cảnh quan Trung tâm xanh – sạch – đẹp.

- Tham gia một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.