Phòng hành chính

 • Đỗ Thị Thanh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Luật
  • Điện thoại:
   0979446973
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Phụ trách công tác văn thư lưu trữ và thư ký của Trung tâm.

   - Quản lý trang hệ thống quản lý văn bản điều hành của đơn vị; theo dõi, cập nhật thông tin có liên quan đến hoạt động của đơn vị đầy đủ và kịp thời từ các trang website của Sở Giáo dục và đào tạo Gia Lai, trang Gmail công vụ và Gmail của Trung tâm.

   - Quản lý tốt máy phô tô và sao in tài liệu lưu trữ, tập huấn,bồi dưỡng, dạy nghề đảm bảo thời gian, đúng quy định.

   - Tham mưu Giám đốc trong việc kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính của đơn vị; một số hồ sơ, văn bản, nhiệm vụ được phân công. Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an về duy trì đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” .

   - Phối hợp tham gia phong trào thể dục - thể thao, văn nghệ; công tác lao động và các hoạt động khác của Trung tâm.

   - Tham gia đóng góp các quỹ công đoàn, nhân đạo từ thiện theo đúng quy định. Tham gia xây dựng cảnh quan Trung tâm xanh – sạch – đẹp.

   - Tham gia một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 • Trần Thị Giang Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng kế toán
  • Điện thoại:
   0982999233
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tham mưu lập dự toán, quyết toán kinh phí hoạt động hàng năm của Trung tâm.

   - Giải quyết chính xác, kịp thời việc thu, chi tài chính theo dự toán đã được duyệt. 

   - Thanh quyết toán đúng và kịp thời các chế độ chính sách của cán bộ, viên chức; chế độ học bổng, trợ cấp của học viên chính xác, đúng đối tượng (nếu có).

   - Mở sổ sách theo dõi thu chi đầy đủ theo pháp lệnh kế toán thống kê, luật ngân sách Nhà nước quy định, đối chiếu quỹ tiền mặt, tạm ứng với thủ quỹ, đối chiếu hạn mức kinh phí (hoặc tiền gửi) với kho bạc, quyết toán quý, năm chính xác, kịp thời. Thường xuyên báo cáo thu, chi tài chính của Trung tâm cho Giám đốc, chấp hành đầy đủ chế độ kế toán, thống kê và báo cáo định kỳ theo quy định.

   - Tham mưu Giám đốc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính trong việc trình ký hợp đồng mua sắm tài sản; Liên kết đào tạo mở lớp.

   - Tham mưu về kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm … phục vụ hoạt động của Trung tâm. Hàng năm, đề xuất ý kiến tổ chức kiểm kê đánh giá tài sản, báo cáo cụ thể để thanh lý, thay thế bổ sung kịp thời (phương tiện làm việc bị hư hỏng do khách quan).

   - Thực hiện các khoản thu – chi –tạm ứng từ các nguồn kinh phí của Trung tâm phải có ý kiến của Giám đốc. Thực hiện công khai tài chính 2 lần/ năm theo qui định chi tiêu nội bộ của đơn vị.

   - Phối hợp tham gia phong trào thể dục - thể thao, văn nghệ; công tác lao động và các hoạt động khác của Trung tâm.

   - Tham gia đóng góp các quỹ công đoàn, nhân đạo từ thiện theo đúng quy định. Tham gia xây dựng cảnh quan Trung tâm xanh – sạch – đẹp.

   - Tham gia một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.  

 • Bùi Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Văn
  • Điện thoại:
   0964357879
  • Email:
   thubui1981@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giảng dạy môn Ngữ Văn. Phụ trách công tác phòng Hành chính.

   - Tham gia công tác giảng dạy và chủ nhiệm lớp theo sự phân công của Giám đốc.

   - Làm nhiệm vụ thủ quỹ. Tiếp nhận, quản lý quỹ tiền mặt của Trung tâm cẩn thận, tránh tình trạng thất thoát, thâm hụt ngân quỹ.

   - Theo dõi công tác thu - chi rõ ràng, chính xác, kịp thời, lưu chứng từ cẩn thận trước khi chuyển giao lại kế toán. Vào sổ theo dõi, sổ quỹ rõ ràng, đầy đủ theo nguyên tắc thu chi của Bộ Tài chính quy định.

   - Không tự ý thu - chi - tạm ứng khi chưa có ý kiến của Giám đốc, bảo mật thông tin trong công tác quản lý ngân sách.

   - Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện làm việc hội họp, phương tiện sinh hoạt ở phòng khách;

   - Nắm bắt tâm tư tình cảm nguyện vọng của CBVC và người học của Trung tâm  kịp thời tham mưu Giám đốc để có hướng giải quyết hợp lý.

   - Công tác kiêm nhiệm Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm.

   - Tham gia đóng góp các quỹ công đoàn; nhân đạo từ thiện theo đúng quy định. Tham gia xây dựng cảnh quan Trung tâm xanh – sạch – đẹp.

   - Tham gia một số công tác khác do Giám đốc phân công.